Fanwegen it coronavirus advisearret ek de Kappersbond ANKO oan de kappers om harren saak ticht te hâlden.

Foar jo en myn eigen sûnens tink ik dat it goed is dat advys op te folgen.
De kapsalon bliuwt dêrom earst ticht.

Graach oant sjen.

Openingstijden

  morgen middag
woensdag   13.00-18.00 uur
donderdag 9.00-12.00 uur 13.00-18.00 uur
vrijdag 9-00-12.00 uur 13.00-18.00 uur
zaterdag 9.00-12.00 uur  

VAKANTIES en SLUITINGEN


Meivakantie

De kapsalon is gesloten van zaterdag 9 t/m dinsdag 26 mei 2020.